Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2015

4800 0292
No slut could ever compare to my tight daughter. I’m proud of my perfect fuck toy.

April 21 2015

1413 7e10
Good girl, stay still for Daddy.
Reposted fromfapulousholes fapulousholes
8271 0a5b
My little princess after her First Holy Communion (which happened relatively late).
Reposted fromfapulousholes fapulousholes
2445 c194
Reposted fromfapulousholes fapulousholes

April 14 2015

April 07 2015

April 06 2015

April 04 2015

1588 5319 500
Renata - często zaprasza swoich synów do seksualnych zabaw z nią.
Reposted fromfapulousholes fapulousholes
1549 7b89 500
Jola - pozwala synowi siusiać na nią. Twierdzi, że nic nie przebije szczęścia, jakie widzi na twarzy swojego dziecka, gdy to oddaje mocz na własną matkę.
Reposted fromfapulousholes fapulousholes

February 13 2015

5736 6aca
Jej dziewczęce płacze, jęki, szlochy i krzyki popychają jej tatę na krawędź najsilniejszych emocji, radosnego uniesienia i czystego szczęścia.
Reposted fromfapulousholes fapulousholes
6656 65de 500
Moja matka i siostra wzięły mnie ze sobą pod prysznic...
Reposted fromfapulousholes fapulousholes

February 12 2015

7014 686f 500
Reposted fromfapulousholes fapulousholes

February 10 2015

3107 8acc
No i czego płaczesz? Przecież tatuś nie robi ci nic złego.
Reposted fromfapulousholes fapulousholes
2030 e07c
Własne dzieci trzeba traktować twardo i uczyć je dyscypliny oraz szacunku do rodziców. Zwłaszcza córka powinna znać swoje miejsce w rodzinie - na kolanach, z kutasem ojca w ustach.
Reposted fromfapulousholes fapulousholes

February 09 2015

0538 4816
- Mamo, co robisz?
- Spokojnie, kochanie. Mamusia potrzebuje teraz chwili przyjemności.
Reposted fromfapulousholes fapulousholes

February 08 2015

0472 6251
Zdenerwowałam tatusia, bo zapomniałam zmówić paciorek. Tatuś powiedział, że za karę spędzę więcej czasu na kolanach. Teraz muszę zmawiać w myślach "Ojcze Nasz" podczas gdy tato uczy mnie pokory.
Reposted fromfapulousholes fapulousholes

February 06 2015

9076 c886
"Uhhhhhhh daddy. You’re making me tingle down there."
Reposted fromfapulousholes fapulousholes
9076 c886
"Uhhhhhhh daddy. You’re making me tingle down there."
Reposted fromfapulousholes fapulousholes
2583 f4e0
Reposted fromfapulousholes fapulousholes

January 26 2015

4839 8361 500
Eat your daddy, sweety...
Reposted fromfapulousholes fapulousholes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl